Muziekprojecten op maat
Blog 1 van Sophie

foto sophie(Michel Otten)Blog van Sophie (11 maart 2015) 

“Bij de keuze van mijn afstudeeronderzoek laat ik me leiden door een aantal observaties: in de wereld van de amateurmuziekverenigingen kijken we allemaal naar wat we moeten doen om leden te werven, we zien de vergrijzing, maar kijken we wel vanuit de vereniging? Van binnenuit? Voor mijn afstudeeropdracht wil ik  in kaart brengen wat jeugdleden (6 – 12 jaar) zien en verwachten van “de harmonie” tegenover wat het bestuur wil creëren voor de jeugd, en hun verwachtingspatroon daarbij.
Het gaat hierbij enerzijds om het beleid van de harmonie en de besluiten en handelingen naar de leden toe en anderzijds de portretten van jeugdleden die zelf vertellen over hun motivatie, drijfveren, beweegredenen etc.  Hiervoor maak ik sociologische portretten van jeugdleden om zo te kijken of er enige raakvlakken zijn tussen deze verwachtingen en veronderstellingen.”

Sophie de Ruijter