Muziekprojecten op maat
Data projectorkest Der wie ris

Het project rond de Nederlandse -Friestalige- premiere van Jan Van der Roost’s Er was eens (Der wie ris) kent de volgende repetitieplanning voor deelnemers van het projectorkest:
8 februari 2020 (10-plm. 16.00 uur) orkestrepetitie o.l.v. Ido Gerard Kempenaar en sectierepetities o.l.v. Thom Zigterman en Floris de Wever
22 februari 2020 (10-13 uur) orkestrepetitie o.l.v. Ido Gerard Kempenaar
7 maart 2020 (ochtend of middag) sectierepetities o.l.v. Thom Zigterman en Floris de Wever
21 maart 2020 (10-13 uur) orkestrepetitie o.l.v. Ido Gerard Kempenaar
11 april 2020 (10-13 uur) orkestrepetitie o.l.v. Ido Gerard Kempenaar
25 april 2020 (10-13 uur) orkestrepetitie o.l.v. Ido Gerard Kempenaar
10 mei 2020 (10-15.30 uur) Generale repetitie o.l.v. Ido Gerard Kempenaar
14 mei 2020 (avond) zaalrepetitie (onder voorbehoud) Sneek
15 mei 2020 (18.30-22.00 uur) voorstelling incl. voorbereiding Sneek

Repetitielokatie is De Kampus, Quadoelenweg 29, Oosterwolde (Fr)

Repetitiediscipline
Deelnemers worden geacht alle repetities voor te bereiden en bij te wonen. In overleg met de dirigent is enige afwezigheid geoorloofd.