Muziekprojecten op maat
Enqueteverwerking

Na afloop van het eerste Symposium Jeugdbeleid (d.d. 23 mei 2015) is er een enquete gehouden onder de deelnemers van het symposium, 14 formulieren kwamen ingevuld retour. De uitkomsten zijn verwerkt en laten zich alsvolgt samenvatten.

Hoe wist je dat dit Symposium georganiseerd zou worden?
In totaal 10 mensen wisten ervan via Facebook en Nieuwsbrief Betoeterd, 4 mensen via de vereniging (mailtje, dirigent, een ouder) en 2 mensen wisten ervan via de Klankwijzer(of KNMO)

  • De datumplanning Eind mei was prima volgens 8 mensen, 5 andere hadden het liever eerder in het seizoen gehad. Voor een enkeling was het Pinksterweekend lastig.
  • De tijdsduur De tijdsduur was voor 11 mensen precies goed, voor 1 persoon een beetje te lang en 1 persoon had meer tijd gehad voor vragen na elke spreekbeurt. Iemand merkt op dat hij/zij liever 2 sprekers en iets interactiefs had gewild.
  • De zaterdagmiddag is een prima dagdeel in de week, volgens 12 personen. De ochtend had ook nog gekund volgens 1 persoon.
  • De locatie kan de goedkeuring wegdragen van 7 personen, 4 vonden het “goed genoeg/voldoende en 2 personen pleiten voor een locatie die centraler ligt
  • De groepsgrootte wordt door 12 mensen als “prima” omschreven, 1 persoon vond de groep te klein en een ander “voldoende”. Twee mensen hopen op/pleiten voor grotere belangstelling volgende keer.
  • De prijsstelling werd door 12 mensen als “goed” omschreven
  • De gemiddelde waardering voor de sprekers komt (afgerond) uit op een 7,9 waarbij voor iedere spreker toelichtingen gegeven werden, die persoonlijk aan betreffende sprekers doorgegeven zijn.
  • De gemiddelde waardering voor de organisatie scoort een 8
  • Er zijn enkele tips gegeven t.a.v. sprekers die ik ga onderzoeken op bruikbaarheid.

Tot slot: kwa thematiek is het onderwerp Jeugdbeleid nog niet uitputtend behandeld. Er zijn specifieke suggesties gedaan voor verdieping en verbreding. Daarnaast nuttige tips als “gebruik een pointer bij de slideshows”, “regel naambatches” en “gebruik Survey Monkey voor een enquete” en welgemeende complimenten als “ik heb een heerlijke middag gehad” “erg interessant, ik ga mijn bestuur infomeren” en “bedankt voor het organiseren”.