Toonaangevende projecten van opmaat tot slotakkoord!
Hoe scoor jij als verenigingsmuzikant?

Hoe scoor jij als verenigingsmuzikant?

Muziekverenigingen bestaan bij de gratie van mensen die het leuk vinden om samen met anderen muziek te maken op een amateurniveau.  Samen muziek maken als hobby.  Idealiter toont iedereen dezelfde betrokkenheid bij de club  als het gaat om repetitiebezoek, thuisstudie,  agendaprioriteit bij concerten en concoursen, deelname aan sociale activiteiten en verkoopacties, en beschikbaarheid voor bestuurs- en commissiewerk.   Amateurmuzikanten  worden/zijn  elk vanuit eigen beweegredenen lid zijn van de club.  Globaal zijn er twee soorten drijfveren om je aan te sluiten bij een muziekvereniging om te spelen in een orkest of ensemble

Muzikale drijfveer Je sluit je aan om muzikale voldoening te halen, om je muzikale talent te verbeteren, om artistieke uitdagingen aan te gaan.
Sociale drijfveer Je sluit je aan om sociale binding te ervaren, om in contact te komen met gelijkgestemden, om het gezellig te hebben met anderen.

Deze indeling is mede geïnspireerd op een gesprek over het tweedimensionele model van betrokkenheid van Karr (2015). Dit model is uitgewerkt in HET VERSCHIL; Werk maken van het geloof. http://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/2015/10/HET-VERSCHIL_EINDRAPPORTAGE-pk.pdf

dia1

A- Ultieme verenigingsmensen combineren hoge scores op zowel muzikaal als sociaal betrokkenheid. Het zijn de mensen die alles voor de club over lijken te hebben, op alle fronten actief zijn,  en zich enorm vereenzelvigen met het wel en wee van de vereniging.    Ben jij zo’n ultieme verenigingsmens?
B- Vind jij voor de gezelligheid belangrijk, kijk jij uit naar de derde helft,  dan ben je waarschijnlijk een gezelligheidsmens. Muzikaal geïnteresseerd weliswaar, maar je hebt je instrument niet nodig om het leuk te hebben binnen de club.
C- Ben jij iemand die “vooral voor de muziek gaat”, en veel minder opheeft met of behoefte heeft aan sociale activiteiten? Dan scoor je hoog op de muzikale drijfveer en voel je je als een vis in het water zolang je in de orkestopstelling bevindt.  Veel minder is de  sociale binding bij de  vereniging als club.
D- Ben jij iemand die noch muzikale voldoening noch in sociaal opzicht zich thuis voelt binnen de club, dan zul je waarschijnlijk niet zo lang blijven.  Of ben jij misschien een kat uit de boom kijker? Mogelijk een passant?