Muziekprojecten op maat
Informatie voor verenigingen

Project Drentse Liedties op Tournee deur Drenthe
-informatie voor verenigingen-

Aanleidingen voor dit muziekproject zijn:
1 De Drentse taal als cultuurdrager promoten m.m.v. de Drentse blaasmuziekverenigingen in Drenthe
2 De Drentse amateurmuziek als cultuurdrager promoten m.m.v. de Drentse singersongwriters
3 Door een gezamenlijke concertagenda kun je als orkesten en singersongwriters méér publiciteit genereren (HRFSTWND)

Deze drie ideeën leidden begin 2014 tot een plan van Jeannet Boverhof, dat werd besproken met Huus van de Taol, met vertegenwoordigers van de muziekbond Groningen Drentse Bond, met RTV Drenthe en met diverse fondsen.

Projectverantwoordelijkheid is begin dit jaar overgenomen van Muziekbond door Stichting Betoeterd. De muziekbond beperkt zich, op eigen verzoek, tot de informatievoorziening naar de verenigingen toe. Stichting Betoeterd is begin 2015 opgericht t.b.v. het initiëren, uitvoeren en faciliteren van innovatieve muziekprojecten.

Dit project is het éérste project onder de vlag van St. Betoeterd, “Beertje Betoeterd” is de mascotte. Huus van de Taol ondersteunt in de promotie, stelt adressenbestand van singersongwriters van DLF archief beschikbaar, broedplaats van nieuwe Drentstalige liedjes, en stelt vergaderruimte en koffie beschikbaar.
Fondsen zijn Cultuurfonds Drenthe, Gemeente Emmen, Stichting Lambers Burger en Provincie Drenthe. Er is een totaalbudget van €9.500 beschikbaar. Uitvoering van het project staat nu op punt van uitvoering.

St. Betoeterd heeft Buro Reprise gevraagd om het project “op te starten”. Buro Reprise coördineert en verzorgt aansturing van de centrale promotie en is ook beschikbaar voor ondersteuning bij aanvullende subsidieverzoeken, b.v. richting gemeentes en Cultuurfonds.

Project in hoofdlijnen:
1 Vormgeving van een setlist van vijf hafabra-arrangementen van nieuwe Drentstalige liedjes.  
Bewust géén avondvullend aanbod zodat de vereniging een eigen touch aan het concert kan geven, en er ruimte is voor samenwerking met zangers/koren of andere orkesten. De setlist is tijdens concertagenda exclusief voor deelnemende verenigingen beschikbaar, en wordt tijdens looptijd van concerttournee niet elders gebruikt. Na afloop van de concertagenda komt de hele setlist beschikbaar voor alle Drentse verenigingen.
2 Concertagenda met minimaal vijf concerten  
georganiseerd door Drentse hafabra-verenigingen op vijf verschillende plaatsen en tijden, ondersteund vanuit projectcoördinatie v.w.b. promotie. Het publiek hoort de setlist uitgevoerd door een diversiteit aan orkestvormen met zang: harmonie, fanfare, bigband, al of niet met (eigen) zangers en in combinatie met anderen (orkest-specifieke) invulling!
3 Planning: Startpunt staat nog open: doel is te starten met een presentatieconcert van de setlist Afsluitende play-in met de setlist van vijf, open voor alle hafabra-muzikanten van Drenthe Uitwerking: uitzendvoornemen van RTV Drenthe van afsluitend play-in concert

– St. Betoeterd ondersteunt de promotie en pr in de vorm van een gezamenlijke concertagenda, logo-ontwerp, website, facebookpagina, social media.
– Gemeente Emmen staat open voor subsidieaanvragen uit Emmen (“Van Goede Grond”, tot okt 2016)
– Verenigingen organiseren zelf de concerten: ruimte voor lokale samenwerking
– Er is plaats voor vijf verenigingen/orkesten die bij vóórinschrijving de samenwerking aangaan

Het samenwerkingsaanbod aan verenigingen kent de volgende aspecten:
1 Betrokken worden in traject van keuze van de liedjes
2 Betrokken worden bij het traject van keuze van de arrangeur(s)
3 Eigen afspraken maken met betreffende singersongwriters en/of eigen solisten
4 De vijf arrangementen opnemen op de setlist van een concreet concert (datum/plaats)
5 Eigen bijdrage per vereniging zal gaan liggen tussen €350 – €425 (indicatie)

Deadline voor reactie: 1 december 2015 Reageren via secretariaat@betoeterd.nl