Muziekprojecten op maat
Sprekers

Ivo Kouwenhoven
Ivo is al jaren actief als dirigent/componist/pedagoog en heeft zich toegelegd op de muziek voor jeugdorkesten. Hij heeft een schat aan ervaring met het begeleiden en opleiden van jonge muzikanten, waarbij hij een heel eigen en uitgesproken visie ontwikkelde op de wijze waarop je handen en voeten moet geven aan het jeugdbeleid binnen de vereniging.
N.B. In het najaar (19 sept 2015) organiseert hij een Himalaya Jeugdorkesten Festival in Drenthe.   

Jaap Kastelein
Jaap is auteur van veel educatieve werken voor de lespraktijk, waarvan Horen, Lezen, Spelen de bekendste is (een project samen met o.a. Michiel Oldenkamp, Tijmen Botma, Jilt Jansma en Joop Boerstoel). Hij was betrokken bij vertalingen van de methode Essential Elements, de meest gebruikte methode voor  jeugdorkesten. Hij vertelt graag iets over zijn praktische ervaringen b.v. opgedaan tijdens een muziekproject in de regio Franeker, een gezamenlijk initiatief van scholen, muziekschool Ritmyk en muziekverenigingen in Franekeradeel om de interesse voor de (blaas)muziek weer te ‘reanimeren’ bij de jeugd. Op basis van zijn (inter)nationale ervaringen is Jaap op dit moment drukdoende met het ontwerp van een geheel nieuwe methode!

Sophie de Ruijter
Sophie is een jonge, conservatoriumgeschoold fluitiste en doet in het kader van haar studie Docent Muziek onderzoek naar het jeugdbeleid van muziekverenigingen. Onlangs werkte ze mee aan een spraakmakend artikel Vijf manieren waarop fanfares en harmonieen en de jeugd interesseren. Op 22 mei levert ze haar onderzoeksresultaten in, wij hebben één dag later de primeur van de presentatie van de uitkomsten van haar onderzoek.
Tip: Lees de Blog van Sophie, die ze bijhoudt voor de deelnemers van dit Symposium.

*Na afloop van het symposium praten we na met Bart van Meijl, voorzitter van de KNMO, de landelijke bond van muziekverenigingen.

Kom je ook op zaterdagmiddag 23 mei? Schrijf je snel in.