Muziekprojecten op maat
Deelname Tribute Wind Orchestra

Iedere muzikant (amateur of professional) die zich aangesproken voelt door de ambitie en het repertoire van het Tribute Wind Orchestra, musiceert op het gewenste speelniveau en zich kan committeren aan de planning van de repetities en het concert komt voor plaatsing in aanmerking.

Dirigententeam
Het Tribute Wind Orchestra staat onder leiding van Thom Zigterman en Floris de Wever.

Speelniveau (vanaf C/D)
Deelname aan het Tribute Wind Orchestra staat open voor muzikanten die muziek maken op minimaal C, en voor sommige orkestplekken op D-/conservatorium-niveau. Leeftijdscriteria hanteren we niet.

Orkestdiscipline
Verder wordt van iedere muzikant thuisstudie verwacht, zodat het dirigententeam zich tijdens de repetities voornamelijk kan richten op samenspel, muzikale interpretatie en balans.

Plaatsing
Je plaatsing is definitief zodra de eigen bijdrage ontvangen is. De hoogte van de eigen bijdrage wordt per project vastgesteld. Scholieren en studenten hebben korting.