Muziekprojecten op maat
Deelname Tribute Wind Orchestra 2019

Iedere muzikant (amateur of professional) die zich aangesproken voelt door de ambitie en het repertoire van het Tribute Wind Orchestra, musiceert op het gewenste speelniveau en zich kan committeren aan de planning van de repetities en het concert komt voor plaatsing in aanmerking. Het Tribute Wind Orchestra staat onder leiding van Thom Zigterman en Floris de Wever.

Speelniveau (vanaf C/D)
Deelname aan het Tribute Wind Orchestra staat open voor muzikanten die muziek maken op minimaal C, en voor sommige orkestplekken op D-/conservatorium-niveau. Leeftijdscriteria hanteren we niet.

Orkestdiscipline
Verder wordt van iedere muzikant thuisstudie verwacht, zodat het dirigententeam zich tijdens de repetities voornamelijk kan richten op samenspel, muzikale interpretatie en balans.

Plaatsing
Je plaatsing is definitief zodra de eigen bijdrage ontvangen is.

Verzoek tot uitnodiging / aanmelding
Muzikanten die in aanmerking willen komen voor een uitnodiging, kunnen zich vanaf heden melden. Vermeld in de titel van je mailbericht “aanmelding TWO2019” en vermeld in je bericht in ieder geval je volledige naam, telefoonnummer, woonplaats, je instrument(en), je speelniveau en je orkestervaring.